Nha Dat Binh Chanh Gia Re

Showing all 16 results

Bán Nhà Bình Chánh

Bán Nhà Phong Phú Bình Chánh giá 1tỷ2.

Giá: 1 tỉ 200 triệu

Vị trí: Bình Chánh , Phong Phú

1,200,000,000 

Bán Nhà Bình Chánh

Bán nhà, xã BÌNH HƯNG, QL50.

Giá: 1 tỉ 350 triệu

Vị trí: Bình Chánh

1,350,000,000 

Bán Nhà Bình Chánh

Bán nhà Bình Chánh giá 2tỷ550.

Giá: 2 tỉ 550 triệu

Vị trí: Bình Chánh , Bình Hưng

2,550,000,000 

Bán Nhà Bình Chánh

Bán Nhà Bình Hưng Bình Chánh giá 2tỷ

Giá: 2 tỉ

Vị trí: Bình Chánh , Bình Hưng

2,000,000,000 

Bán Nhà Bình Chánh

Bán Nhà Đa Phước Giá 1Tỷ250.

Giá: 1 tỉ 250 triệu

Vị trí: Bình Chánh , Đa Phước

1,250,000,000 

Bán Nhà Bình Chánh

Bán Nhà Bình Hưng 900triệu

Giá: 900 Triệu

Vị trí: Bình Chánh , Bình Hưng

900,000,000 

Bán Nhà Bình Chánh

Nhà Đa Phước Giá Rẻ 900triệu.

Giá: 900 Triệu

Vị trí: Bình Chánh , Đa Phước

900,000,000 

Bán Nhà Bình Chánh

Bán Nhà 900triệu xã Phong Phú.

Giá: 900 Triệu

Vị trí: Bình Chánh , Phong Phú

900,000,000 

Cho Thuê - Cố Nhà Bình Chánh

Cho Cố Nhà Phong Phú Bình Chánh.

Giá: 300 Triệu

Vị trí: Bình Chánh

300,000,000 

Bán Nhà Bình Chánh

Bán Nhà Đa Phước 1tỷ Bình Chánh.

Giá: 1 tỉ

Vị trí: Bình Chánh

1,000,000,000 

Bán Nhà Bình Chánh

Bán Nhà ấp 2 Đa Phước Bình Chánh.

Giá: 1 tỉ 400 triệu

Vị trí: Bình Chánh

1,400,000,000 

Bán Nhà Bình Chánh

Bán Nhà Phong Phú hẻm 3 gác.

Giá: 1 tỉ 300 triệu

Vị trí: Bình Chánh

1,300,000,000 

Bán Nhà Bình Chánh

Bán Nhà đường Đa Phước Bình Chánh.

Giá: 1 tỉ 350 triệu

Vị trí: Bình Chánh

1,350,000,000 

Bán Nhà Bình Chánh

Bán Nhà cấp 4 xã Phong Phú.

Giá: 1 tỉ 650 triệu

Vị trí: Bình Chánh

1,650,000,000 

Bán Nhà Bình Chánh

Bán Nhà ấp 1 xã Phong Phú.

Giá: 980 Triệu

Vị trí: Bình Chánh

980,000,000 

Bán Nhà Bình Chánh

Bán Nhà Bình Chánh 1ty3.

Giá: 1 tỉ 300 triệu

Vị trí: Bình Chánh , Phong Phú

1,300,000,000